Usandizaga: Mendi Mendiyan (High in the Mountains)

Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Coral Andra Mari, Juanjo Mena (director)

NAXOS, Catalogue No: 8.225240-41

Disc 1 Mendi Mendiyan (High in the Mountains)

1. Act I Scene 1: Ama! au bildurra! ikaraz nago… zergatik da gaiztoa (Andrea, Txiki) 00:07:05
2. Act I Scene 2: Zuaz, zuaz, gau illuna (Andrea) 00:03:20
3. Act I Scene 3: Semetxo maiteak, pozkidaz zaudete lenbiziko goiztarrak zeratelako (Juan Cruz, Andrea, Txiki) 00:01:39
4. Act I Scene 4: Birjina Ama! (Juan Cruz) 00:02:35
5. Act I Scene 5: La, la, la, la, la, la… (Kaiku, Juan Cruz) 00:04:29
6. Act I Scene 6: Artzai pizkorra: jo, jo zure sonu alai, bigun ta estiyak (Andrea, Kaiku, Juan Cruz) 00:04:24
7. Act I Scene 7: Aita jauna, kontu bat esango al didazu (Andrea, Kaiku) 00:04:11
8. Act I Scene 8: Mendi ganean neska polit bat! artzai gaztea! (Andrea, Joshe Mari) 00:00:33
9. Act I Scene 9: Gizona, nekez iritxi zera (Andrea, Joshe Mari) 00:01:49
10. Act I Scene 10: Begira, ementxen dezu Andrea (Kaiku, Andrea, Gaizto) 00:01:39
11. Act I Scene 11: Bakarrik gaude, Andrea (Gaizto, Andrea) 00:04:58
12. Act I Scene 12: Zuaz, zuaz, eramanzazu ori. Agur mendiko paketasuna (Juan Cruz) 00:02:24
13. Act II Scene 1: Alare! zorioneko lekua! (Joshe Mari) 00:05:15
14. Act II Scene 2: Zerbait eztutzen zaite, Andrea (Juan Cruz, Andrea) 00:02:32
15. Act II Scene 3: Zer egiten oten du Joshe Mari (Andrea, Txiki) 00:03:09
16. Act II Scene 4: Korrika trator, Andrea zakurrak alde ontara datoz otsuen arrazurakin (Joshe Mari, Andrea, Txiki) 00:00:47
17. Act II Scene 5: Guazen aitonari deitutzera (Andrea, Txiki, Joshe Mari, Juan Cruz, Kaiku) 00:04:05

Disc 2 Mendi Mendiyan (High in the Mountains)

1. Act III: Introduction 00:02:18
2. Act III Scene 1: Korrika, bide txigorretatik erronierira etorrigera (Chorus) 00:09:50
3. Act III Scene 2: Ez zuazela, Andrea; itz egin nai nizuke (Joshe Mari, Andrea, Chorus) 00:09:12
4. Act III Scene 3: Bein bakarrik nai izando maitatu; bein bakarrik… (Gaizto) 00:02:07
5. Act III Scene 4: Gaizto: zu alzera (Joshe Mari, Gaizto) 00:02:43
6. Epilogue: Sinfonia 00:03:43
7. Epilogue, Scene 1: Ementxen zan; iturritxo onen onean, zenbat amoriyo atzo (Andrea) 00:02:49
8. Epilogue, Scene 2: Andrea, Andrea: nun zera goizeki ordu obetan (Juan Cruz, Andrea, Txiki) 00:07:14

Total Playing Time: 01:34:50